Wizyta Ministra w Szpitalu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wizyta Ministra w Szpitalu

W dniu 09.12.2016 r. mieliśmy przyjemność gościć w Szpitalu Pana Krzysztofa Łandę – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Wizyta była okazją do zaprezentowania naszej placówki, jej historii, osiągnięć i problemów, z jakimi boryka się ochrona zdrowia. Pracownicy medyczni na podstawie konkretnych przypadków mieli okazję pokazać, jak ważną rolę w procesie terapeutycznym odgrywa rehabilitacja lecznicza.

Dla Pana Ministra była to natomiast okazja do przedstawienia prac Ministerstwa Zdrowia w zakresie reformowania ochrony zdrowia, szczególnie zasad tworzenia sieci szpitali i zamiarów jej poszerzenia. Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz powołana została do Komitetu Sterującego, którego zadaniem będzie opracowanie koszyków świadczeń gwarantowanych, w tym i koszyka świadczeń rehabilitacji leczniczej.