Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Konferencja podsumowująca program redukcji masy ciała

Dnia 2 grudnia 2016 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca Szwajcarsko-Polski Projekt Współpracy KIK/34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Konferencję zorganizował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a patronat nad nią objął Minister Zdrowia.

Program realizowany był w 42 podmiotach leczniczych w Polsce, w tym także w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem. Dzięki stworzonej atmosferze i profesjonalizmowi kadry medycznej program w naszym Szpitalu ukończyli wszyscy uczestnicy (50 osób), a średni wskaźnik redukcji masy ciała wyniósł 6,5 kg.

W tej sytuacji na podsumowaniu Programu nie mogło zabraknąć reprezentacji Szpitala. W Konferencji udział wzięła Dyrektor Szpitala Pani Krystyna Walendowicz oraz Pani Joanna Stopka –  jedna z uczestniczek Programu, która osiągnęła podczas Programu najwyższy  wskaźnik redukcji masy ciała. Wystąpienia prelegentów konferencji oraz przekazane uczestnikom informacje i wskaźniki wskazują wagę problemu i mobilizują do inicjowania różnych form przeciwdziałania nadwadze i otyłości, a także propagowania zdrowego stylu życia.

W realizacji tych działań aktywnie uczestniczyć będzie w 2017 roku Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem.