Dyrektorzy o sieci szpitali

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Dyrektorzy o sieci szpitali

Jednym z najgorętszych tematów w ochronie zdrowia jest obecnie projekt systemu zabezpieczenia szpitalnego, zwany potocznie siecią szpitali. Projekt wzbudził duże emocje tak w szpitalach, jak i w organizacjach pozarządowych sektora szpitalnego.

W tej ożywionej, nasyconej obiektywnymi argumentami, dyskusji uczestniczyła także Dyrektor Krystyna Walendowicz. W opublikowanym  w nr 9 magazynu Polskiej Federacji Szpitali „Szpital”  stanowisku argumentuje, że zaproponowana przez Ministra Zdrowia sieć szpitali, pomijająca szpitale rehabilitacyjne, spowoduje znaczące straty dla zdrowia pacjentów. Wiadomym jest bowiem, że bez rehabilitacji leczniczej znacząca część pacjentów nie zakończy właściwie procesu leczenia i nie wróci do aktywności zawodowej i społecznej.

Brak szpitali rehabilitacyjnych w sieci szpitali to także istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych.

Istotne jest więc ustanowienie priorytetów i przesuniecie ciężaru reformowania opieki zdrowotnej tak, by proces kończący leczenie, tj. rehabilitacja lecznicza, znalazła należne miejsce i finansowanie.