POLKARD 2016

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

POLKARD 2016

W ramach „Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD 2016” Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup aparatury medycznej dla pacjentów po udarze mózgu. Kwota dofinansowania wyniosła 139.106,77 zł.

 


 

 

Sukces Szpitala jest tym większy, że na 118 wniosków z całej Polski wśród beneficjentów znalazły się tylko 2 podmioty lecznicze  z Małopolski.

W ramach „Narodowego programu wyrównywania dostępności do profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego POLKARD 2016” Szpital otrzymał dofinansowanie na zakup aparatury medycznej dla pacjentów po udarze mózgu. Kwota dofinansowania wyniosła 139.106,77 zł.

Sukces Szpitala jest tym większy, że na 118 wniosków z całej Polski wśród beneficjentów znalazły się tylko 2 podmioty lecznicze  z Małopolski.