Odnowienie certyfikatów jakościowych

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Odnowienie certyfikatów jakościowych

W dniach 19.09. – 23.09.2016 r. zespół audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oceniał, w ramach odnowienia certyfikatów, funkcjonowanie w Szpitalu wprowadzonych systemów jakościowych, tj.

– Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009 wraz z Wymaganiami Dodatkowymi Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym,

– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001:2014-12,

– Systemu Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2005,

– Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004.

Wnikliwemu audytowi we wszystkich obszarach działania placówki poddano nie tylko zapisy obowiązujących w Systemach dokumentów, ale przede wszystkim ich znajomość u pracowników, stosowanie w audytowanych komórkach organizacyjnych, świadomość jakościową, nadzór nad usługami podwykonawców oraz zespołową pracę nad doskonaleniem Systemów.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników możemy cieszyć się z osiągniętej oceny, dzięki której Szpital uzyska na kolejne 3 lata certyfikaty ze wszystkich audytowanych systemów jakościowych.