Wyniki plebiscytu “Lekarz Małopolski 2016” – nasz Szpital z nagrodami

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wyniki plebiscytu “Lekarz Małopolski 2016” – nasz Szpital z nagrodami

W ostatnim dniu września na uroczystej Gali ogłoszono wyniki plebiscytu „Gazety Krakowskiej” – Lekarz Małopolski 2016. Czytelnicy głosowali na najlepszego lekarza, pielęgniarkę, położną, przychodnię i szpital.
Laureatów plebiscytu wybierała Kapituła Konkursu oraz, odrębnie,  czytelnicy „Gazety Krakowskiej”.

Decyzją Kapituły Konkursu w kategorii „Szpital” zwycięzcą plebiscytu został Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, będący wojewódzkim podmiotem leczniczym.

W głosowaniu czytelników „Gazety Krakowskiej” Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem zajął 3 miejsce, co uhonorowane zostało stosownym wyróżniającym sukces dyplomem.

Tak prestiżowe wyróżnienie to rezultat konsekwentnego stosowania przez pracowników Szpitala głoszonej przez Dyrektor Krystynę Walendowicz zasady: „Największą satysfakcją dla pracownika ochrony zdrowia jest zadowolenie pacjenta”.

 

Ten rok jest szczególny dla Szpitala. W styczniu nagrodzono go II miejscem w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital 2015” w kategorii szpitali niezabiegowych. W tym samym miesiącu placówka przeszła  pomyślnie wizytę akredytacyjną, co owocuje przedłużeniem na kolejne 3 lata Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia. Również na kolejne 3 lata przedłużone zostały, po pozytywnym audycie z września br., certyfikaty systemów jakościowych, tj. zarządzania jakością ISO 9001 wraz z systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania BHP i zarządzania środowiskowego. Pozwala to nadal cieszyć się, jako jednemu z niewielu szpitali w Polsce, z posiadania kompletu certyfikatów jakościowych.