Zapobieganie nadwadze i otyłości

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Zapobieganie nadwadze i otyłości

W dniu 30 czerwca br. zakończyliśmy  trwający 3 miesiące program „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Program realizowany był wspólnie z Instytutem  Żywności i Żywienia w Warszawie. Uczestniczyło w nim 50 osób, które korzystały z badań lekarskich, porad psychologicznych i dietetycznych oraz  ćwiczeń fizycznych.

 


 

Ubytek masy ciała w całej grupie wyniósł 320 kg, co daje średnią 6,4 kg na osobę. Rekordziści odnotowali  redukcję wagi ciała o 14,5 kg, 14 kg i 10 kg.

Osoby, u których odnotowano najlepsze efekty oraz najpilniej uczęszczające na spotkania i zajęcia uhonorowane zostały nagrodami rzeczowymi.

Na uroczystym spotkaniu podsumowującym wszyscy uczestnicy deklarowali utrzymywanie aktywności fizycznej i dalsze stosowanie zaleceń dietetycznych. Powstałe grupy wsparcia dają nadzieję na dotrzymanie obietnic.