ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Rozbudowę istniejącego programu komputerowego obsługującego część medyczną Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Rozbudowę istniejącego programu komputerowego obsługującego część medyczną Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

ZPP-2811-02/2016

29.03.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA:

Rozbudowie istniejącego programu komputerowego obsługującego część medyczną Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 15.05.2016 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „DAE-2811-02/16”.

Termin składania ofert cenowych do 15.04.2016r. (do godz. 13:30).

Dodatkowych informacji udziela Artur Skorupa pod nr. telefonu +48 182068066 wew 49 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

 

 

 

Zatwierdzam

Dyrektor Krystyna Walendowicz

POBIERZ

warunku konkursu wraz załącznikami

Protokół

Protokół z rozstrzygnięcia Konkursu