ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) przebudowy istniejącej windy osobowej,..

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) przebudowy istniejącej windy osobowej,..

ZPP-2811-03/2016

11.04.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGAJĄCEJ NA:

opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany-wykonawczy) przebudowy istniejącej windy osobowej, 5-cio przystankowej o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym, zlokalizowanej obok głównej klatki schodowej wraz z przebudową bezpośrednio sąsiadujących z nią pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach w budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem z przystosowaniem nowo-projektowanego dźwigu dla osób niepełnosprawnych i niewidzących.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 20.06.2016 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „dokumentacja projektowa winda”.

Termin składania ofert cenowych do 04.05.2016r. (do godz. 13:30).

Dodatkowych informacji udziela Jan Rola pod nr. telefonu +48 182068066 wew 22 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

 

 

 

Zatwierdzam

Dyrektor Krystyna Walendowicz

POBIERZ

warunku konkursu wraz załącznikami