Program zapobiegania nadwadze i otyłości

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Program zapobiegania nadwadze i otyłości

W dniu 30.03.2016 r. Szpital rozpoczął realizację programu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukacje społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. Program prowadzony jest wspólnie z Instytutem Żywności i Żywienia w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Program, w którym uczestniczy 50 osób, trwać będzie 12 tygodni i obejmie: badania lekarskie, zajęcia rehabilitacyjne, spotkania z dietetykiem  i psychologiem.

Po zakończeniu programu przedstawimy publicznie jego wyniki, w tym, co najważniejsze, stopień redukcji masy ciała u uczestników.


Tygodnik Pdhalański -31.03.2016r.