2016 Program redukcji masy ciała

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

2016 Program redukcji masy ciała

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem wspólnie z Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie rozpoczął realizację 12-tygodniowego programu redukcji masy ciała.

 

 

 

 

 

 

Ten bezpłatny program  jest elementem projektu SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy i dedykowany jest osobom  w wieku 18 – 60 lat, z BMI (tzw. wskaźnikiem masy ciała) między 25 kg/m2 a 45 kg/m2. Obejmie 50 osób, mieszkańców powiatu tatrzańskiego.

W ciągu 12 tygodni trwania programu odbywać się będą konsultacje lekarskie, spotkania z dietetykiem i psychologiem. W ramach programu wszystkim zakwalifikowanym osobom wykonywany jest, pod nadzorem specjalisty kardiologa, test wysiłkowy, dzięki któremu następuje zakwalifikowanie do właściwej grupy ćwiczeniowej. Porady dietetyczne udzielane są w ramach spotkań ogólnych oraz spotkań indywidualnych.

Nadmierna masa ciała zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób: cukrzycy typu 2, chorób serca, nadciśnienia, nowotworów, kamicy żółciowej czy osteoporozy. Udział w programie jest wkładem personelu naszego Szpitala w promocję zdrowego stylu życia i stanowi realizację zasady, że lepiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć.

Dlatego w czasie trwania programu został utworzony Dietetyczny Punkt Konsultacyjny. Udziela on bezpłatnych porad dietetycznych oraz wręcza materiały edukacyjne  nie tylko uczestnikom programu, ale wszystkim, którzy mają wolę zmniejszenia swej nadmiernej masy ciała. W przypadku dużego zainteresowania Dietetyczny Punkt Konsultacyjny funkcjonować będzie także po zakończeniu programu.