System compliance w Szpitalu

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

System compliance w Szpitalu

Coraz większą uwagę zwraca się w szpitalach na zgodność podejmowanych działań nie tylko z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ale także z zasadami etyki. Takie działania, tworzące system compliance, podjęliśmy i w naszej  jednostce. Zaangażowanie wszystkich pracowników przełożyło się na uzyskanie Certyfikatu „Systemu compliance”. Obecnie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który w pełni wdrożył wszystkie wymogi Systemu.

Na organizowanej przez „Rynek Zdrowia” w dniach 18 i 18.02.2016 r. w Katowicach ogólnopolskiej konferencji poświęconej ochronie zdrowia o wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu compliance w naszym Szpitalu w swym obszernym wystąpieniu poinformowała Dyrektor Krystyna Walendowicz. Ożywiona dyskusja nad wystąpieniem świadczy o dużym zainteresowaniu „dobrą praktyką” w podmiotach ochrony zdrowia.

Dyrektor Krystyna Walendowicz przedstawiła jak przebiegał proces wdrażania systemu compliance, opracowanego w ramach projektu MedKompas, do struktur zarządzanego przez nią szpitala. Wdrożenie to był proces. Nie odbyło się to jednego dnia.

– Najpierw, wspólnie z ekspertami projektu MedKompas, oceniliśmy indywidualne potrzeby naszej placówki i zidentyfikowaliśmy obszary, w których w naszej placówce może dojść do występowania zdarzeń nieetycznych. Odbyło się to na podstawie badania – ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników. Dzięki takiemu podejściu mieliśmy pewność, że system, który wdrożymy, będzie faktycznie odpowiadał naszym oczekiwaniom i nie będzie tylko sztucznym, administracyjnym tworem – tłumaczyła dyr. Walendowicz.

– Następnie eksperci projektu przeanalizowali zebrany materiał i dostosowali opracowany wcześniej zestaw wzorcowych dokumentów do rzeczywistych potrzeb naszego szpitala – mówiła dyrektor zakopiańskiej placówki.

– Teraz mamy procedury, które nas chronią i zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń wątpliwych etycznie. Dajemy tym samym sygnał, że w naszej placówce liczy się pacjent i chcemy być postrzegani jako placówka o wysokich standardach – podsumowała Walendowicz.