Budowa basenu rehabilitacyjnego

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Budowa basenu rehabilitacyjnego

W ramach MPRO na lata 2007-2013 “Przebudowa pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem – dotyczy budowy basenu rehabilitacyjnego z zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz pozostałych pomieszczeń hydroterapii i zaplecza technicznego” , Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna, Działanie 6.3. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego, Schemat A: Ochrona zdrowia z Europejskiego Funduszu Regionalnego i Budżetu Państwa –  Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem realizuje inwestycje.