Nasz udział w XI Forum Rynku Zdrowia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Nasz udział w XI Forum Rynku Zdrowia

W dniu 23.10.2015 r. w ramach XI Forum Rynku Zdrowia przeprowadzono publiczną debatę o potrzebie i roli systemu compliance w szpitalach. W debacie uczestniczyła Dyrektor Szpitala Krystyna Walendowicz.