Gwarancja wysokiej jakości usług

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Gwarancja wysokiej jakości usług

W naszym szpitalu pracują doświadczeni lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, neurologii, balneoklimatologii, fizjoterapii, kardiologii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, pediatrii, ortopedii, chirurgii.  Wkład pracy jaki wnosi zespół medyczny wraz z zespołem pielęgniarskim oraz rehabilitacyjnym przynosi wiele satysfakcji w leczeniu naszych pacjentów. Trud ten został doceniony przyznaniem Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań międzynarodowego standardu PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27014:2012. Zakres systemu objął udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach całodobowej szpitalnej, dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej w naszym Szpitalu. Szpital otrzymał od Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny, który potwierdza spełnienie przez Szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Od wielu lat posiadamy Certyfikat Polskiej Sieci Promujących Zdrowie (Polish Network of Health PromotingHospitals and Health Services) oraz Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.