ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (czytaj więcej) DODANO rozstrzygnięcie

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (czytaj więcej) DODANO rozstrzygnięcie

ZPM-2811-05/2015

21.10.2015r.
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUGI, POLEGĄJACEJ NA:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany) przebudowy pomieszczeń byłej kotłowni i innych w przyziemiu budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem jako adaptacji pustych przestrzeni dla funkcji ośrodka rehabilitacji ambulatoryjnej wraz z zapleczem sanitarnym i gospodarczym z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.


 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 21.12.2015 r.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], lub przesłana pocztą tradycyjną lub dostarczona osobiście na adres:

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Ul. Ciągłówka 9

34-500 Zakopane

Tel 1820 66068, fax 182068141

z dopiskiem: „dokumentacja projektowa”.

Termin składania ofert cenowych do 29 października 2015r.. (do godz. 13:30).

Dodatkowych informacji udziela Jan Rola pod nr. telefonu +48 182068066 wew 22 oraz pod adresem e-mail: [email protected]

 

 

 

Zatwierdzam

Dyrektor Krystyna Walendowicz

POBIERZ

warunku konkursu wraz załącznikami

rzut przyziemia

Protokół z rozstrzygnięcia