Certyfikat Akredytacyjny 2013

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat Akredytacyjny 2013

Uroczystość wręczenia przyznanego przez Ministra Zdrowia Certyfikatu Akredytacyjnego odbyła się w Szpitalu w dniu 8 maja 2013 roku.Certyfikat został wręczony, jako uznanie dla spełnienia bardzo wymagających standardów dla lecznictwa szpitalnego, przez Dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia Pan dr Jerzy Hennig.