We wtorek 12 marca na uroczystej Galą Finałowej zakończyła się II edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

We wtorek 12 marca na uroczystej Galą Finałowej zakończyła się II edycja konkursu Liderzy zmian w ochronie zdrowia

   Szpital uzyskał I miejsce i otrzymał statuetkę “Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia”  w kategorii “Zarządzanie bezpieczeństwem pacjenta” Statuetkę wręczyła przewodnicząca Kapituły Konkursu prof. Maria Hass-Symotiuk.


Nagrodę odebrał Pełnomocnik ds. organizacyjno-prawnych i OC – Jerzy Giedrojć

Galeria zdjęć – źródło:Wolters Kluwer

 

Na konferencji prasowej zwołanej przez organizatorów konkursu wydawnictwo Wolters Kluwer i Uczelnię Łazarskiego  podano oficjalną listę laureatów, których projekty przyniosły wymierne, pozytywne efekty i mogą zainspirować innych.

Zasadą konkursu jest, że nagradza się zespoły. Przedstawiamy więc kilka zdjęć z wręczenia nagród zespołowi pracującemu przy opracowywaniu projektu.

               

 

Tytuł Lidera zmian w ochronie zdrowia 2013 otrzymali w kategoriach:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem, za projekt Bezpieczeństwo pacjenta warunkiem skutecznej rehabilitacji.

  • Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego CMKP, za projekt Plan restrukturyzacji finansów szpitala SPSK im. Prof. W. Orłowskiego CMKP.

  • Zarządzanie infrastrukturą

Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, za projekt Kompleksowa modernizacja szpitala w celu podwyższenia standardów oraz rozszerzenia działalności  medycznej o ośrodek onkologii o najwyższym stopniu referencyjności.

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim

MEDI – system Sp. z o.o., za projekt System Zarządzania Indywidualnymi Planami Opieki (SZIPO) – system informatyczny wspierający organizację pracy w ośrodkach MEDI – system.

  • Informatyzacja

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, za projekt Kompleksowa informatyzacja SPSZOZ w Lęborku w oparciu o system InfoMedica.

 

Konkurs promuje najwyższe standardy oraz innowacyjność projektów w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Kryteria oceny merytorycznej przyjęte przez Komisję Ekspercką to m.in.: innowacyjność, trafne określenie potrzeb, na które odpowiada projekt, wybór właściwych narzędzi, skuteczność zastosowanych rozwiązań, gotowość do dzielenia się doświadczeniami.

 

Skład Komisji Eksperckiej która oceniała projektyi: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego; dr Robert Mołdach, Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji i ekspert Pracodawców RP; Jerzy Gryglewicz, lider i wykładowca programu MBA w ochronie zdrowia Uczelni Łazarskiego, autor wielu publikacji, analiz sektora ochrony zdrowia; dr Marek Wójcik, zastępca sekretarza generalnego Związku Powiatów Polskich; Sylwia Szparkowska, dziennikarka zajmująca się tematyką zdrowotną.