Wyniki ogólnopolskiego rankingu “Bezpieczny Szpital 2013”

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Wyniki ogólnopolskiego rankingu “Bezpieczny Szpital 2013”

Dobiegła końca kolejna edycja ogólnopolskiego rankingu szpitali – “Bezpieczny Szpital 2013”.

Redakcja

“Rzeczpospolitej” wraz z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie
Zdrowia dokonały szczegółowej analizy dotyczącej zarządzania
jednostkami, ich wyposażenia oraz jakości udzielanych świadczeń
zdrowotnych.

 

Miło nam poinformować, że po raz kolejny Szpital nasz znalazł
się w ścisłym finale w kategorii szpitali niezabiegowych w kraju. Oznacza to, że starania załogi Szpitala o zapewnienie
pacjentom wysokiego poziomu usług medycznych zostało dostrzeżone i
właściwie ocenione. Daje to nam satysfakcję, ale stanowi także
mobilizację do poprawy lokaty w roku przyszłym.