Szpital po raz kolejny otrzymał przyznany przez Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny.

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Szpital po raz kolejny otrzymał przyznany przez Ministra Zdrowia Certyfikat Akredytacyjny.

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem po raz drugi poddał się ocenie akredytacyjnej.

Pozytywna ocena potwierdziła spełnianie przez naszą placówkę wysokich standardów akredytacyjnych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych.


Tym samym przez kolejne 3 lata Szpital nasz znajdować się będzie w elitarnej grupie szpitali akredytowanych, która obejmuje tylko 15% szpitali w kraju.