Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2012

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania 2012

Pozytywnie przeprowadzony audyt Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji zaowocował przedłużeniem ważności certyfikatu ISO 9001:2009 wraz z Zintegrowanym Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz przyznaniem nowego certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zintegrowany System Zarządzania składa się z:

Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009

Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IET 27001.