Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym

W dniach 18 – 19.10.2010r. odbył się w Szpitalu audyt certyfikacyjny Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK). Audyt przeprowadzony został przez niezależnych audytorów Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Stanowił zwieńczenie prac nad wdrożeniem tego systemu i jego integracją z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Zintegrowany System Zarządzania.

Potwierdza także wysoką jakość dbałości o interes pacjenta. Mamy nadzieję, że wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w sposób istotny wzmocni poczucie bezpieczeństwa pacjentów i potwierdzi naszą głęboką troskę o wysoki poziom ich leczenia.

” … Korupcja zagraża praworządności, demokracji, prawom człowieka narusza zasady uczciwości społecznej, zagraża moralnym podstawom społeczeństwa…”

(preambuła prawno-karnej konwencji podpisanej przez Polskę w Strasburgu dnia 27.01.1998 r.)

{gallery}korupcja{/gallery}