Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem posiada System Zarządzania Jakością certyfikowany wg wymagań międzynarodowego standardu ISO 9001:2008 od dnia 11.08.2008 roku.

Zakres systemu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych ramach całodobowej szpitalnej, dziennej i ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej.
Wojewódzki Szpital rehabilitacyjny w ramach nadzoru certyfikacyjnego, poddaje się zewnętrznemu audytowi nadzoru, natomiast co trzy lata audytowi recertyfikacyjnemu.

Kilka zdjęć z uroczystego wręczenia certyfikatu:

 

{gallery}iso{/gallery}