Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem otrzymał 18 lutego 2010 roku przyznany przez Ministra Zdrowia CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, który potwierdza spełnienie przez szpital standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego.

Akredytacja jest procesem zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, który jest prowadzony w oparciu o ogólnodostępne i usystematyzowane standardy, ukierunkowane na działania związane z poprawą jakości i bezpieczeństwem opieki nad pacjentem. Jest sprawdzonym i uznanym na świecie systemem oceny opieki zdrowotnej. Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Akredytacji udziela się na okres 3 lat.
W dniach 9 – 10 sierpnia 2009 roku w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym została przeprowadzona wizyta akredytacyjna (przegląd akredytacyjny). Wizyta to badanie spełnienia wymagań w zakresie określonych standardów udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu.

Kilka zdjęć z uroczystości wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego:

{gallery}akredytacja{/gallery}