Certyfikat krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Status dla numeru BIP :
Data:
Informacje:

Nie nazleziono numeru BIP

Certyfikat krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem od września 2008 roku należy do Krajowej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Sieć Polska jest członkiem Eurorean who Network of Health Promoting Hospitals