Wpisz nr BIP:


Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2017r.


W związku z otrzymaniem Pani/Pana skierowania wraz z dokumentacją medyczną na leczenie stacjonarne w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Zakopanem uprzejmie prosimy o skorzystanie z powyższej aplikacji celem sprawdzenia planowanej daty przyjęcia Pani/Pana do Szpitala.

By uzyskać taką informację należy:

wpisać Numer BIP w powyższe okienko i kliknąć przycisk Wyświetl.

Po kilku sekundach na ekranie pojawi się informacja o etapie, na którym znajduje się skierowanie w Kolejce Oczekujących   i planowanej dacie przyjęcia do Szpitala.

Kolejka oczekujących na naszej stronie internetowej aktualizowana jest 1 raz w miesiącu. W związku z tym prosimy o okresowe sprawdzanie planowanego terminu przyjęcia do szpitala .

UWAGA!

1.Termin planowanego przyjęcia wyświetlony na stronie nie jest równoznaczny z wyznaczonym dniem zgłoszenia do szpitala .

2. Pisemne powiadomienie o wyznaczonym dniu zgłoszenia się do Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego zostanie wysłane na adres wskazany w skierowaniu na leczenie z 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Szpital nie dysponuje parkingiem dla pacjentów.

4. Szpital nie dysponuje pokojami dla małżeństw.

5. Z uwagi na możliwość korzystania z zabiegów wodnych  prosimy zabrać ze sobą :

strój kąpielowy, czepek, dodatkowy ręcznik.

6. Z uwagi na możliwość korzystania z zabiegów w kriokomorze prosimy zabrać ze sobą :

nauszniki , rękawiczki , skarpetki i bieliznę bawełnianą.

UWAGA! Swój Numer BIP znajdą Państwo w karcie skierowania. Patrz przykład poniżej.